Escoltar

23011. Fisiologia: Aparells i Sistemes I. Any acadèmic 2019-20

Grups de l'assignatura l'any acadèmic

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 1 ) - GRUP 1, 1S Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docent en català
  • GMED

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GMED Grau de Medicina