Escoltar

22151. Educació Física, Oci i Recreació. Any acadèmic 2019-20

Grups de l'assignatura l'any acadèmic

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 1 ) - GRUP 1, 2S, GEDP, GEP2 Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GEP2
( 10 ) - GRUP 10, 2S, MENORCA Menorca Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GEP2
( 11 ) - GRUP 11, 2S, EIVISSA Eivissa Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GEP2

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GEP2 Grau d'Educació Primària (Pla 2013)