Escoltar

22369. Aplicacions i Serveis Telemàtics. Any acadèmic 2018-19

Grups de l'assignatura l'any acadèmic

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 4 ) - GRUP 4, 2S, GMIT, GMT2, GTTT Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GMT2
  • GTTT

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GMT2 Doble titulació: grau de Matemàtiques i grau d'Enginyeria Telemàtica
GTTT Grau d'Enginyeria Telemàtica