Escoltar

21375. English for Health and Behavioural Sciences. Any acadèmic 2018-19

Grups de l'assignatura l'any acadèmic

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 1 ) - GRUP 1, 1S, GPSI Mallorca Anglès
CA ES EN
guia docente en castellano
  • GPSI
( 2 ) - GRUP 2, 1S, GIF2, GINF Mallorca Anglès
CA ES EN
guia docente en castellano
  • GIF2
( 3 ) - GRUP 3, 1S, GFT2, GFTP Mallorca Anglès
CA ES EN
teaching guide, english version
  • GFT2
( 4 ) - GRUP 4, 1S, GIF2, GINF Mallorca Anglès
CA ES EN
teaching guide, english version
  • GIF2
( 5 ) - GRUP 5, 1S, GIF2, GINF Mallorca Anglès
CA ES EN
guia docente en castellano
  • GIF2
( 6 ) - GRUP 6, 1S, GPSI Mallorca Anglès
CA ES EN
guia docente en castellano
  • GPSI
( 10 ) - GRUP 10, 1S, MENORCA, GIF2, GINF Menorca Anglès
CA ES EN
teaching guide, english version
  • GIF2
( 11 ) - GRUP 11, 1S, EIVISSA, GIF2, GINF Eivissa Anglès
CA ES EN
guia docente en castellano
  • GIF2
( 20 ) - GRUP 20, 2S, GMED Mallorca Anglès
CA ES EN
teaching guide, english version
  • GMED

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GFT2 Grau de Fisioteràpia (Pla 2016)
GIF2 Grau d'Infermeria (Pla 2016)
GMED Grau de Medicina
GPSI Grau de Psicologia