20603. Història Econòmica. Any acadèmic 2018-19

Grups de l'assignatura l'any acadèmic

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 20 ) - GRUP 20, 1S, GECO Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GECO
( 21 ) - GRUP 21, 1S, GECO Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GECO
( 22 ) - GRUP 22, 1S, GECO Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docent en català
  • GECO
( 39 ) - GRUP 39, 1S, GET2 Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docent en català
  • GET2

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GECO Grau d'Economia
GET2 Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme