Escoltar

20400. Nocions Bàsiques de Dret. Any acadèmic 2018-19

Grups de l'assignatura l'any acadèmic

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 1 ) - GRUP 1, 1S, GDRE Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
 • GDRE
( 2 ) - GRUP 2, 1S, GDRE Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
 • GDRE
( 3 ) - GRUP 3, 1S, GDRE Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
 • GDRE
( 4 ) - GRUP 4, 1S, GDRE Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
 • GDRE
( 10 ) - GRUP 10, 1S, MENORCA, GDRE Menorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
 • GDRE
( 11 ) - GRUP 11, 1S, EIVISSA, GDRE Eivissa Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
 • GDRE
( 14 ) - GRUP 14, 1S, GTUR Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
 • GTUR
( 15 ) - GRUP 15, 1S, GTUR Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
 • GTUR
( 16 ) - GRUP 16, 1S, MENORCA, GTUR Menorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
 • GTUR
( 20 ) - GRUP 20, 1S, GECO Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
 • GECO
( 21 ) - GRUP 21, 1S, GECO Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
 • GECO
( 22 ) - GRUP 22, 1S, GECO Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
 • GECO
( 39 ) - GRUP 39, 1S, GET2 Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
 • GET2
( 40 ) - GRUP 40, 1S, GGEO Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
 • GGEO
( 50 ) - GRUP 50, 1S, GADE Mallorca Català
CA ES EN
guia docente en castellano
 • GADE
( 51 ) - GRUP 51, 1S, GADE Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
 • GADE
( 52 ) - GRUP 52, 1S, GADE Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
 • GADE
( 57 ) - GRUP 57, 1S, GADE Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
 • GADE
( 58 ) - GRUP 58, 1S, MENORCA, GADE Menorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
 • GADE
( 59 ) - GRUP 59, 1S, EIVISSA, GADE Eivissa Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
 • GADE
( 60 ) - GRUP 60, 1S, GRLA Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
 • GRLA

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GADE Grau d'Administració d'Empreses
GDRE Grau de Dret
GECO Grau d'Economia
GET2 Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme
GGEO Grau de Geografia (Pla 2009)
GRLA Grau de Relacions Laborals (Pla 2010)
GTUR Grau de Turisme