Escoltar

20305. Matemàtiques III -Estadística. Any acadèmic 2018-19

Grups de l'assignatura l'any acadèmic

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 1 ) - GRUP 1, 2S, GEIN, GIN2 Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
  • GIN2
( 2 ) - GRUP 2, 2S, GEIN, GIN2 Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
  • GIN2
( 5 ) - GRUP 5, 2S, GEEI, GIN2 Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
  • GEEI
  • GIN2
( 9 ) - GRUP 9, 2S, GMAT, GMIT Mallorca
Castellà Pendent
( 95 ) - GRUP 95, 2S, GEEI, GEIN, GIN2 Mallorca Anglès
CA ES EN
teaching guide, english version
  • GEEI
  • GIN2

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GEEI Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
GIN2 Grau d'Enginyeria Informàtica (Pla 2014)