Escoltar

20103. Biologia. Any acadèmic 2018-19

Grups de l'assignatura l'any acadèmic

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 1 ) - GRUP 1, 1S, GBIO, GMA2, GMAT Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GBIO
  • GMA2
( 2 ) - GRUP 2, 1S, GBIO, GMA2, GMAT Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GBIO
  • GMA2
( 3 ) - GRUP 3, 1S, GBIQ Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docent en català
  • GBIQ
( 4 ) - GRUP 4, 1S, GQUI Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GQUI

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GBIO Grau de Biologia
GBIQ Grau de Bioquímica
GMA2 Grau de Matemàtiques
GQUI Grau de Química