Escoltar

22708. Metodologia de les Cures d'Infermeria. Any acadèmic 2017-18

Grups de l'assignatura l'any acadèmic

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 1 ) - GRUP 1, 2S Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docent en català
  • GIF2
( 2 ) - GRUP 2, 2S Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docent en català
  • GIF2
( 3 ) - GRUP 3, 1S Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docent en català
  • GIF2
( 4 ) - GRUP 4, 1S Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docent en català
  • GIF2
( 10 ) - GRUP 10, 2S, MENORCA Menorca Castellà
CA ES EN
guia docent en català
  • GIF2
( 11 ) - GRUP 11, 2S, EIVISSA Eivissa Castellà
CA ES EN
guia docent en català
  • GIF2
( 12 ) - GRUP 12, 1S, MENORCA Menorca Castellà
CA ES EN
guia docent en català
  • GIF2
( 13 ) - GRUP 13, 1S, EIVISSA Eivissa Castellà
CA ES EN
guia docent en català
  • GIF2

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GIF2 Grau d'Infermeria (Pla 2016)