Escoltar

22403. Electromagnetisme i Ones. Any acadèmic 2017-18

Grups de l'assignatura l'any acadèmic

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 5 ) - GRUP 5, 2S, GEEI Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GEEI
( 15 ) - GRUP 15, 2S, GEEI Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GEEI

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GEEI Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica