Escoltar

22100. Bases Didàctiques i Disseny Curricular. Any acadèmic 2017-18

Grups de l'assignatura l'any acadèmic

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 1 ) - GRUP 1, 1S, GEDP, GEP2 Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GEP2
( 2 ) - GRUP 2, 1S, GEDP, GEP2 Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GEP2
( 3 ) - GRUP 3, 1S, GEDP, GEP2 Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GEP2
( 4 ) - GRUP 4, 1S, GEDP, GEP2 Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GEP2
( 10 ) - GRUP 10, 1S, MENORCA, GEP2 Menorca Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GEP2
( 11 ) - GRUP 11, 1S, EIVISSA, GEP2 Eivissa Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GEP2

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GEP2 Grau d'Educació Primària (Pla 2013)