22014. Desenvolupament Psicomotor en la Primera Infància. Any acadèmic 2017-18

Grups de l'assignatura l'any acadèmic

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 1 ) - GRUP 1, 2S, GEDI, GEI2 Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GEI2
( 2 ) - GRUP 2, 2S, GEDI, GEI2 Mallorca Català Pendent
  • GEI2
( 10 ) - GRUP 10, 2S, MENORCA, GEDI Menorca Català
CA ES EN
guia docent en català
( 11 ) - GRUP 11, 2S, EIVISSA Eivissa Català
CA ES EN
guia docent en català

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GEI2 Grau d'Educació Infantil (Pla 2013)