Escoltar

21752. Fonaments de Física. Any acadèmic 2017-18

Grups de l'assignatura l'any acadèmic

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 4 ) - GRUP 4, 1S, GMAT, GMIT, GTTT Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GMAT
  • GMIT
  • GTTT

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GMAT Grau de Matemàtiques (Pla 2009)
GMIT Doble titulació: Graus de Matemàtiques i Eng. Telemàtica (pla 2013)
GTTT Grau d'Enginyeria Telemàtica