Escoltar

21304. Fonaments d'Estadística Aplicada a les Ciències de la Salut. Any acadèmic 2017-18

Grups de l'assignatura l'any acadèmic

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 1 ) - GRUP 1, 2S, GPSI Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
  • GPSI
( 2 ) - GRUP 2, 2S, GPSI Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
  • GPSI
( 3 ) - GRUP 3, 2S, GFT2, GFTP Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docent en català
  • GFT2
  • GFTP
( 4 ) - GRUP 4, 1S, GINF Mallorca Castellà Pendent
  • GINF
( 10 ) - GRUP 10, 1S, MENORCA, GINF Menorca Català Pendent
  • GINF
( 11 ) - GRUP 11, 1S, EIVISSA, GINF Eivissa Català Pendent
  • GINF

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GFT2 Grau de Fisioteràpia (Pla 2016)
GFTP Grau de Fisioteràpia (Pla 2009)
GINF Grau d'Infermeria (Pla 2009)
GPSI Grau de Psicologia