Escoltar

20106. Geologia. Any acadèmic 2017-18

Grups de l'assignatura l'any acadèmic

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 1 ) - GRUP 1, 2S, GBIO, GMAT Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GBIO
  • GMAT
( 2 ) - GRUP 2, 2S, GBIO, GMAT Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GBIO
  • GMAT
( 3 ) - GRUP 3, 2S, GQUI Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GQUI

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GBIO Grau de Biologia
GMAT Grau de Matemàtiques (Pla 2009)
GQUI Grau de Química