30019. Tourism, Econom Engin: Minimal Story From Balearic Islands. Any acadèmic 2016-17

Grups de l'assignatura l'any acadèmic

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 1 ) - GRUP 1, 2S, GACT Mallorca Pendent
  • GACT

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GACT Activitats Computables