Escoltar

22730. Treball de Fi de Grau d'Infermeria. Any acadèmic 2016-17

Grups de l'assignatura l'any acadèmic

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 1 ) - GRUP 1, AN Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
 • GIF2
( 2 ) - GRUP 2, AN Mallorca Català Pendent
 • GIF2
( 3 ) - GRUP 3, AN Mallorca Català Pendent
 • GIF2
( 4 ) - GRUP 4, AN Mallorca Català Pendent
 • GIF2
( 5 ) - GRUP 5, AN Mallorca Català Pendent
 • GIF2
( 6 ) - GRUP 6, AN Mallorca Català Pendent
 • GIF2
( 7 ) - GRUP 7, AN Mallorca Català Pendent
 • GIF2
( 8 ) - GRUP 8, AN Mallorca Català Pendent
 • GIF2
( 9 ) - GRUP 9, AN Mallorca Català Pendent
 • GIF2
( 10 ) - GRUP 10, AN Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
 • GIF2
( 11 ) - GRUP 11, AN Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
 • GIF2
( 12 ) - GRUP 12, AN Mallorca Català Pendent
 • GIF2
( 13 ) - GRUP 13, AN Mallorca Català Pendent
 • GIF2
( 14 ) - GRUP 14, AN Mallorca Català Pendent
 • GIF2
( 15 ) - GRUP 15, AN Mallorca Català Pendent
 • GIF2
( 16 ) - GRUP 16, AN Mallorca Català Pendent
 • GIF2
( 17 ) - GRUP 17, AN Mallorca Català Pendent
 • GIF2
( 18 ) - GRUP 18, AN Mallorca Català Pendent
 • GIF2
( 19 ) - GRUP 19, AN Mallorca Català Pendent
 • GIF2
( 20 ) - GRUP 20, AN Mallorca Català Pendent
 • GIF2
( 21 ) - GRUP 21, AN Mallorca Català Pendent
 • GIF2
( 22 ) - GRUP 22, AN, EIVISSA Eivissa
Pendent
 • GIF2

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GIF2 Grau d'Infermeria (Pla 2016)