Escoltar

21900. Fonaments de la Societat Contemporània. Any acadèmic 2016-17

Grups de l'assignatura l'any acadèmic

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 1 ) - GRUP 1, 1S, GEDS, GEIT Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GEDS
( 20 ) - GRUP 20, 1S, GTSO Mallorca
  • Mulet Trobat, Bartomeu
Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GTSO
( 40 ) - GRUP 40, 1S, GPD2, GPED Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GPD2
  • GPED
( 50 ) - GRUP 50, 1S, ONLINE, GEDS En línia Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GEDS

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GEDS Grau d'Educació Social
GPD2 Grau de Pedagogia (Pla 2016)
GPED Grau de Pedagogia (Pla 2009)
GTSO Grau de Treball Social