20524. Alemany II. Any acadèmic 2016-17

Grups de l'assignatura l'any acadèmic

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 30 ) - GRUP 30, 2S, GTUR Mallorca Alemany
CA ES EN
guia docent en català
  • GTUR
( 31 ) - GRUP 31, 2S, GTUR Mallorca Alemany
CA ES EN
guia docent en català
  • GTUR
( 32 ) - GRUP 32, 2S, GTUR Mallorca Alemany
CA ES EN
guia docent en català
  • GTUR
( 34 ) - GRUP 34, 2S, GATU Mallorca Alemany
CA ES EN
guia docent en català
  • GATU
( 36 ) - GRUP 36, 2S, MENORCA, GTUR Menorca
Alemany
CA ES EN
guia docent en català
  • GTUR

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GATU Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme
GETU Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme (Pla 2015)
GTUR Grau de Turisme