Escoltar

20515. Operacions i Processos en Empreses Turístiques. Any acadèmic 2016-17

Grups de l'assignatura l'any acadèmic

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 20 ) - GRUP 20, 1S, GTUR Mallorca Anglès
CA ES EN
teaching guide, english version
  • GTUR
( 21 ) - GRUP 21, 1S, GTUR Mallorca Anglès
CA ES EN
teaching guide, english version
  • GTUR
( 22 ) - GRUP 22, 1S, GTUR Mallorca
  • Horrach Torrens, Juan Mateo
Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
  • GTUR
( 26 ) - GRUP 26, 1S, MENORCA, GTUR Menorca
  • Horrach Torrens, Juan Mateo
Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
  • GTUR
( 34 ) - GRUP 34, 1S, GATU Mallorca Anglès
CA ES EN
teaching guide, english version
  • GATU
( 35 ) - GRUP 35, 1S, GETU Mallorca
  • Horrach Torrens, Juan Mateo
Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
  • GETU

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GATU Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme
GETU Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme (Pla 2015)
GTUR Grau de Turisme