20421. Conseqüències Jurídiques del Delicte i Delictes contra Béns Personals. Any acadèmic 2016-17

Grups de l'assignatura l'any acadèmic

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 1 ) - GRUP 1, 1S, GDRE Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
  • GDRE
( 2 ) - GRUP 2, 1S, GDRE Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
  • GDRE
( 3 ) - GRUP 3, 1S, GDRE Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
  • GDRE
( 10 ) - GRUP 10, 1S, MENORCA, GDRE Menorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
  • GDRE
( 11 ) - GRUP 11, 1S, EIVISSA, GDRE Eivissa Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
  • GDRE
( 33 ) - GRUP 33, 1S, GAID Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
  • GAID

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GAID Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret
GDRE Grau de Dret