20302. Programació - Informàtica I. Any acadèmic 2016-17

Grups de l'assignatura l'any acadèmic

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 1 ) - GRUP 1, 1S, GEIN, GIN2 Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docent en català
  • GEIN
  • GIN2
( 2 ) - GRUP 2, 1S, GEIN, GIN2 Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docent en català
  • GEIN
  • GIN2
( 4 ) - GRUP 4, 2S, GMIT, GTTT Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GMIT
  • GTTT
( 5 ) - GRUP 5, 1S, GEEI Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docent en català
  • GEEI
( 9 ) - GRUP 9, 1S, GMAT Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docent en català guia docente en castellano
  • GMAT
( 95 ) - GRUP 95, 1S, GEIN, GIN2 Mallorca Anglès
CA ES EN
teaching guide, english version
  • GEIN
  • GIN2

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GEEI Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
GEIN Grau d'Enginyeria Informàtica (Pla 2010)
GIN2 Grau d'Enginyeria Informàtica (Pla 2014)
GMAT Grau de Matemàtiques (Pla 2009)
GMIT Doble titulació: Graus de Matemàtiques i Eng. Telemàtica (pla 2013)
GTTT Grau d'Enginyeria Telemàtica