Escoltar

20285. English for History, Art and Geography. Any acadèmic 2016-17

Grups de l'assignatura l'any acadèmic

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 1 ) - GRUP 1, 2S, GHA2, GHDA, GHIS Mallorca Anglès
CA ES EN
teaching guide, english version
  • GHA2
  • GHDA
  • GHIS
( 2 ) - GRUP 2, 2S, GGEO Mallorca Anglès
CA ES EN
teaching guide, english version
  • GGEO

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GGEO Grau de Geografia
GHA2 Grau d'Història de l'Art (Pla 2014)
GHDA Grau d'Història de l'Art (Pla 2009)
GHIS Grau d'Història