Escoltar

20111. Genètica. Any acadèmic 2016-17

Grups de l'assignatura l'any acadèmic

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 1 ) - GRUP 1, 1S, GBIO, GMAT Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docent en català
  • GBIO
  • GMAT
( 2 ) - GRUP 2, 1S, GBIQ Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GBIQ

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GBIO Grau de Biologia
GBIQ Grau de Bioquímica
GMAT Grau de Matemàtiques (Pla 2009)