30011. Critical Geographies of Globalization: Tourism, Nature and Urban Societe. Any acadèmic 2015-16

Grups de l'assignatura l'any acadèmic

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 1 ) - GRUP 1, 1S Mallorca Pendent
  • GACT

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GACT Activitats Computables