22360. Propagació, Emissors i Receptors. Any acadèmic 2015-16

Grups de l'assignatura l'any acadèmic

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 4 ) - GTTT Mallorca Català
CA ES EN
guia docente en castellano
  • GMIT
  • GTTT

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GMIT Doble titulació: grau de Matemàtiques i grau d'Enginyeria Telemàtica
GTTT Grau d'Enginyeria Telemàtica