22328. Treball de Fi de Grau d'Educació Social. Any acadèmic 2015-16

Grups de l'assignatura l'any acadèmic

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 1 ) - GRUP 01 Mallorca Català Pendent
 • GEDS
( 2 ) - GRUP 02 Mallorca Català Pendent
 • GEDS
( 3 ) - GRUP 03 Mallorca Català Pendent
 • GEDS
( 4 ) - GRUP 04 Mallorca Català Pendent
 • GEDS
( 5 ) - GRUP 05 Mallorca Català Pendent
 • GEDS
( 6 ) - GRUP 06 Mallorca Català Pendent
 • GEDS
( 7 ) - GRUP 07 Mallorca Català Pendent
 • GEDS
( 8 ) - GRUP 08 Mallorca Català Pendent
 • GEDS
( 9 ) - GRUP 09 Mallorca Català Pendent
 • GEDS
( 10 ) - GRUP 10 Mallorca Català Pendent
 • GEDS
( 11 ) - GRUP 11 Mallorca Català Pendent
 • GEDS
( 12 ) - GRUP 12 Mallorca Català Pendent
 • GEDS
( 13 ) - GRUP 13 Mallorca Català Pendent
 • GEDS
( 14 ) - GRUP 14 Mallorca Català Pendent
 • GEDS
( 15 ) - GRUP 15 Mallorca Català Pendent
 • GEDS
( 16 ) - GRUP 16 Mallorca Català Pendent
 • GEDS
( 17 ) - GRUP 17 Mallorca Català Pendent
 • GEDS
( 18 ) - GRUP 18 Mallorca Català Pendent
 • GEDS
( 19 ) - GRUP 19 Mallorca Català Pendent
 • GEDS
( 50 ) - GRUP 50 (VIRTUAL) En línia Català Pendent
 • GEDS
( 51 ) - GRUP 51 (VIRTUAL) En línia Català Pendent
 • GEDS
( 52 ) - GRUP 52 (VIRTUAL) En línia Català Pendent
 • GEDS
( 53 ) - GRUP 53 (VIRTUAL) En línia Català Pendent
 • GEDS
( 54 ) - GRUP 54 (VIRTUAL) En línia Català Pendent
 • GEDS

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GEDS Grau d'Educació Social