Escoltar

22223. Pràctiques de Pedagogia. Any acadèmic 2015-16

Informació sobre els grups de l'assignatura

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
(40) - GRUP 40 Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
 • GPED
(41) - GRUP 41 Mallorca Català Pendent
 • GPED
(42) - GRUP 42 Mallorca Català Pendent
 • GPED
(43) - GRUP 43 Mallorca Català Pendent
 • GPED
(44) - GRUP 44 Mallorca Català Pendent
 • GPED
(45) - GRUP 45 Mallorca Català Pendent
 • GPED
(46) - GRUP 46 Mallorca Català Pendent
 • GPED
(47) - GRUP 47 Mallorca Català Pendent
 • GPED
(48) - GRUP 48 Mallorca Català Pendent
 • GPED
(49) - GRUP 49 Mallorca Català Pendent
 • GPED
(50) - GRUP 50 Mallorca Català Pendent
 • GPED
(51) - GRUP 51 Mallorca Català Pendent
 • GPED
(52) - GRUP 52 Mallorca Català Pendent
 • GPED
(53) - GRUP 53 Mallorca Català Pendent
 • GPED

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GPED Grau de Pedagogia (Pla 2009)