Escoltar

22221. Convivència i Gestió de Conflictes. Any acadèmic 2015-16

Informació sobre els grups de l'assignatura

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
(40) - GRUP 40 Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GPED

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GPED Grau de Pedagogia (Pla 2009)