22129. Pràctiques II d'Educació Primària. Any acadèmic 2015-16

Grups de l'assignatura l'any acadèmic

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 1 ) - GRUP 01 Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
 • GEDP
 • GEP2
( 2 ) - GRUP 02 Mallorca Català Pendent
 • GEDP
 • GEP2
( 3 ) - GRUP 03 Mallorca Català Pendent
 • GEDP
 • GEP2
( 4 ) - GRUP 04 Mallorca Català Pendent
 • GEDP
 • GEP2
( 5 ) - GRUP 05 Mallorca Català Pendent
 • GEDP
 • GEP2
( 6 ) - GRUP 06 Mallorca Català Pendent
 • GEDP
 • GEP2
( 7 ) - GRUP 07 Mallorca Català Pendent
 • GEDP
 • GEP2
( 8 ) - GRUP 08 Mallorca Català Pendent
 • GEDP
 • GEP2
( 9 ) - GRUP 09 Mallorca Català Pendent
 • GEDP
 • GEP2
( 10 ) - GRUP 10 Mallorca Català Pendent
 • GEDP
 • GEP2
( 11 ) - GRUP 11 Mallorca Català Pendent
 • GEDP
 • GEP2
( 12 ) - GRUP 12 Mallorca Català Pendent
 • GEDP
 • GEP2
( 13 ) - GRUP 13 Mallorca Català Pendent
 • GEDP
 • GEP2
( 14 ) - GRUP 14 Mallorca Català Pendent
 • GEDP
 • GEP2
( 15 ) - GRUP 15 Mallorca Català Pendent
 • GEDP
 • GEP2
( 16 ) - GRUP 16 Mallorca Català Pendent
 • GEDP
 • GEP2
( 17 ) - GRUP 17 Mallorca Català Pendent
 • GEDP
 • GEP2
( 18 ) - GRUP 18 Mallorca Català Pendent
 • GEDP
 • GEP2
( 19 ) - GRUP 19 Mallorca Català Pendent
 • GEDP
 • GEP2
( 20 ) - GRUP 20 Mallorca Català Pendent
 • GEDP
 • GEP2
( 21 ) - GRUP 21 Mallorca Català Pendent
 • GEDP
 • GEP2
( 22 ) - GRUP 22 Mallorca Català Pendent
 • GEDP
 • GEP2
( 23 ) - GRUP 23 Mallorca Català Pendent
 • GEDP
 • GEP2
( 25 ) - GRUP 25 Mallorca Català Pendent
 • GEDP
 • GEP2

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GEDP Grau d'Educació Primària (Pla 2009)
GEP2 Grau d'Educació Primària (Pla 2013)