Escoltar

22127. Ciències Experimentals i la seva Didàctica II (Geologia-Física). Any acadèmic 2015-16

Grups de l'assignatura l'any acadèmic

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 1 ) - GRUP 01 Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GEDP
  • GEP2
( 2 ) - GRUP 02 Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GEDP
  • GEP2
( 3 ) - GRUP 03 Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GEDP
  • GEP2

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GEDP Grau d'Educació Primària (Pla 2009)
GEP2 Grau d'Educació Primària (Pla 2013)