Escoltar

22125. L'Ensenyament de la Llengua Espanyola en l'Educació Primària. Any acadèmic 2015-16

Grups de l'assignatura l'any acadèmic

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 1 ) - GRUP 01 Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
  • GEDP
  • GEP2
( 2 ) - GRUP 02 Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
  • GEDP
  • GEP2
( 3 ) - GRUP 03 Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
  • GEDP
  • GEP2
( 10 ) - GEP2 MENORCA Menorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
  • GEP2
( 11 ) - GRUP EIVISSA Eivissa Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
  • GEP2

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GEDP Grau d'Educació Primària (Pla 2009)
GEP2 Grau d'Educació Primària (Pla 2013)