Escoltar

21752. Fonaments de Física. Any acadèmic 2015-16

Grups de l'assignatura l'any acadèmic

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 4 ) - GTTT Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
  • GMAT
  • GMIT
  • GTTT

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GMAT Grau de Matemàtiques
GMIT Doble titulació: grau de Matemàtiques i grau d'Enginyeria Telemàtica
GTTT Grau d'Enginyeria Telemàtica