Escoltar

21609. Bases Històriques, Conceptuals i Metodològiques de les Cures. Any acadèmic 2015-16

Informació sobre els grups de l'assignatura

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
(1) - GRUP 01 Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GINF
(2) - GRUP 02 Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GINF
(10) - GRUP 10 (MENORCA) Menorca Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GINF
(11) - GRUP 11 (EIVISSA) Eivissa Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GINF

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GINF Grau d'Infermeria (Pla 2009)