Escoltar

21602. Bases Conceptuals i Metodològiques de les Ciències de la Salut. Any acadèmic 2015-16

Informació sobre els grups de l'assignatura

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
(1) - GRAU INFERMERIA Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docent en català
  • GINF
(2) - GRAU INFERMERIA Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docent en català
  • GINF
(3) - GRAU FISIOTERÀPIA Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docent en català
  • GFTP
(10) - GRUP 10 MENORCA Menorca Castellà
CA ES EN
guia docent en català
  • GINF
(11) - GRUP 11 EIVISSA Eivissa Castellà
CA ES EN
guia docent en català
  • GINF

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GFTP Grau de Fisioteràpia (Pla 2009)
GINF Grau d'Infermeria (Pla 2009)