Escoltar

21218. Gestió de Recursos Humans. Any acadèmic 2015-16

Grups de l'assignatura l'any acadèmic

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 33 ) - GRUP 33 (MATÍ GAID 3R CURS) Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
  • GAID
( 70 ) - GRUP 70 GADE MATÍ (ANGLÈS) Mallorca Anglès
CA ES EN
teaching guide, english version
  • GADE
( 71 ) - GRUP 71 GADE MATÍ Mallorca Català
CA ES EN
guia docente en castellano
  • GADE
( 72 ) - GRUP 72 GADE MATÍ Mallorca Català
CA ES EN
guia docente en castellano
  • GADE
( 77 ) - GRUP 77 GADE HORABAIXA Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
  • GADE
( 78 ) - GRUP 78 GADE HORABAIXA MENORCA Menorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
  • GADE
( 79 ) - GRUP 79 GADE HORABAIXA EIVISSA Eivissa Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
  • GADE

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GADE Grau d'Administració d'Empreses
GAID Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret