Escoltar

20605. Microeconomia. Any acadèmic 2015-16

Grups de l'assignatura l'any acadèmic

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 20 ) - GRUP 20 (MATÍ) GECO ANGLÈS Mallorca Anglès
CA ES EN
teaching guide, english version
 • GECO
( 21 ) - GRUP 21 (MATÍ) GECO Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
 • GECO
( 22 ) - GRUP 22 (HORABAIXA) GECO Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docent en català
 • GECO
( 33 ) - GRUP 33 MATI (GAID 1R CURS) Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
 • GAID
( 50 ) - GRUP 50 (MATÍ) GADE ANGLÈS Mallorca Anglès
CA ES EN
teaching guide, english version
 • GADE
( 51 ) - GRUP 51 (MATÍ) GADE Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
 • GADE
( 52 ) - GRUP 52 (MATÍ) GADE Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
 • GADE
( 53 ) - GRUP 53 (MATÍ) GADE Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docent en català
 • GADE
( 54 ) - GRUP 54 (MATÍ) GADE Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
 • GADE
( 57 ) - GRUP 57 (HORABAIXA) GADE C. EXTENS PALMA Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
 • GADE
( 58 ) - GRUP 58 (HORABAIXA) GADE C. EXTENS MENORCA Menorca Català
CA ES EN
guia docent en català
 • GADE
( 59 ) - GRUP 59 (HORABAIXA) GADE C. EXTENS EIVISSA Eivissa Català
CA ES EN
guia docent en català
 • GADE

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GADE Grau d'Administració d'Empreses
GAID Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret
GECO Grau d'Economia