20406. Fonts del Dret I. Any acadèmic 2015-16

Grups de l'assignatura l'any acadèmic

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 1 ) - GRUP 01 (MATÍ) GDRE Mallorca Català
CA ES EN
guia docente en castellano
  • GDRE
( 2 ) - GRUP 02 (MATÍ) GDRE Mallorca Català
CA ES EN
guia docente en castellano
  • GDRE
( 3 ) - GRUP 03 (HORABAIXA) GDRE Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
  • GDRE
( 10 ) - GRUP 10 MENORCA GDRE Menorca Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GDRE
( 11 ) - GRUP 11 EIVISSA GDRE Eivissa Castellà
CA ES EN
guia docent en català
  • GDRE
( 33 ) - GRUP 33 MATI (GAID 1ER CURS) Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
  • GAID

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GAID Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret
GDRE Grau de Dret