Escoltar

22232. Treball de Fi de Grau de Pedagogia a l'any acadèmic 2014-15

Informació sobre els grups de l'assignatura

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
(1) - GRUP 01 Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
 • GPED
(2) - GRUP 02 Mallorca Català Pendent
 • GPED
(3) - GRUP 03 Mallorca Català Pendent
 • GPED
(4) - GRUP 04 Mallorca Català Pendent
 • GPED
(5) - GRUP 05 Mallorca Català Pendent
 • GPED
(6) - GRUP 06 Mallorca Català Pendent
 • GPED
(7) - GRUP 07 Mallorca Català Pendent
 • GPED
(8) - GRUP 08 Mallorca Català Pendent
 • GPED
(9) - GRUP 09 Mallorca Català Pendent
 • GPED
(10) - GRUP 10 Mallorca Català Pendent
 • GPED
(11) - GRUP 11 Mallorca Català Pendent
 • GPED
(12) - GRUP 12 Mallorca Català Pendent
 • GPED
(13) - GRUP 13 Mallorca Català Pendent
 • GPED

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GPED Grau de Pedagogia