Escoltar

22163. Pràctiques de Menció: Suport Educatiu a l'any acadèmic 2014-15

Informació sobre els grups de l'assignatura

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
(1) - 01 Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
 • GEDP
 • GEP2
(2) - 02 Mallorca Català Pendent
 • GEDP
 • GEP2
(3) - 03 Mallorca Català Pendent
 • GEDP
 • GEP2
(4) - 04 Mallorca Català Pendent
 • GEDP
 • GEP2
(5) - 05 Mallorca Català Pendent
 • GEDP
 • GEP2
(6) - 06 Mallorca Català Pendent
 • GEDP
 • GEP2
(7) - 07 Mallorca Català Pendent
 • GEDP
 • GEP2
(8) - 08 Mallorca Català Pendent
 • GEDP
 • GEP2
(9) - 09 Mallorca Català Pendent
 • GEDP
 • GEP2
(10) - 10 Mallorca Català Pendent
 • GEDP
 • GEP2
(11) - 11 Mallorca Català Pendent
 • GEDP
 • GEP2
(12) - 12 Mallorca Català Pendent
 • GEDP
 • GEP2
(13) - 13 Mallorca Català Pendent
 • GEDP
 • GEP2
(14) - 14 Mallorca Català Pendent
 • GEDP
 • GEP2

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GEDP Grau d'Educació Primària (Pla 2009)
GEP2 Grau d'Educació Primària (Pla 2013)