Escoltar

22127. Ciències Experimentals i la seva Didàctica II (Geologia-Física) a l'any acadèmic 2014-15

Informació sobre els grups de l'assignatura

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
(1) - GRUP 01 Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GEDP
  • GEP2
(2) - GRUP 02 Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GEDP
  • GEP2
(3) - GRUP 03 Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GEDP
  • GEP2

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GEDP Grau d'Educació Primària (Pla 2009)
GEP2 Grau d'Educació Primària (Pla 2013)