21206. Comptabilitat de Costs a l'any acadèmic 2014-15

Informació sobre els grups de l'assignatura

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
(60) - GRUP 60 + 61 GADE (MATÍ) Mallorca Castellà Pendent
  • GADE
(61) - GRUP 61+ 60 GADE (MATÍ) Mallorca Castellà Pendent
  • GADE
(62) - GRUP 62 GADE (MATÍ) Mallorca Castellà Pendent
  • GADE
(63) - GRUP 63 GADE (MATÍ) Mallorca Castellà Pendent
  • GADE
(67) - GRUP 67 GADE (HORABAIXA) GG-M01-M02 Mallorca Castellà Pendent
  • GADE
(68) - GRUP 68 GADE (HORABAIXA) (MENORCA) C. EXTENS Menorca Castellà Pendent
  • GADE
(69) - GRUP 69 GADE (HORABAIXA) (EIVISSA) C. EXTENS Eivissa Castellà Pendent
  • GADE

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GADE Grau d'Administració d'Empreses