20302. Programació - Informàtica I a l'any acadèmic 2014-15

Informació sobre els grups de l'assignatura

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
(1) - MATÍ Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docent en català
  • GEIN
  • GIN2
(2) - TARDA Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docent en català guia docente en castellano
  • GEIN
  • GIN2
(3) - MATÍ Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docent en català
  • GEIN
  • GIN2
(4) - MATÍ Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docent en català guia docente en castellano
  • GMIT
  • GTTT
(5) - MATÍ Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docent en català
  • GEEI
(9) - MATÍ Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docent en català guia docente en castellano
  • GMAT

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GEEI Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
GEIN Grau d'Enginyeria Informàtica (Pla 2010)
GIN2 Grau d'Enginyeria Informàtica (Pla 2014)
GMAT Grau de Matemàtiques
GMIT Doble titulació: grau de Matemàtiques i grau d'Enginyeria Telemàtica
GTTT Grau d'Enginyeria Telemàtica