22232. Treball de Fi de Grau de Pedagogia a l'any acadèmic 2013-14

Informació sobre els grups de l'assignatura

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
(1) - GRUP 01 Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GPED
(2) - GRUP 02 Mallorca Català Pendent
(3) - GRUP 03 Mallorca Català Pendent
(4) - GRUP 04 Mallorca Català Pendent
(5) - GRUP 05 Mallorca Català Pendent
(6) - GRUP 06 Mallorca Català Pendent
(7) - GRUP 07 Mallorca Català Pendent
(8) - GRUP 08 Mallorca Català Pendent
(9) - GRUP 09 Mallorca Català Pendent
(10) - GRUP 10 Mallorca Català Pendent
(11) - GRUP 11 Mallorca Català Pendent
(12) - GRUP 12 Mallorca Català Pendent
(13) - GRUP 13 Mallorca Català Pendent
(14) - GRUP 14 Mallorca Català Pendent
(15) - GRUP 15 Mallorca Català Pendent
(16) - GRUP 16 Mallorca Català Pendent

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GPED Grau de Pedagogia