22132. Treball de Fi de Grau d'Educació Primària a l'any acadèmic 2013-14

Informació sobre els grups de l'assignatura

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
(1) - GRUP 01 Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GEDP
  • GEP2
(2) - GRUP 02 Mallorca Català Pendent
(3) - GRUP 03 Mallorca Català Pendent
(4) - GRUP 04 Mallorca Català Pendent
(5) - GRUP 05 Mallorca Català Pendent
(6) - GRUP 06 Mallorca Català Pendent
(7) - GRUP 07 Mallorca Català Pendent
(8) - GRUP 08 Mallorca Català Pendent
(9) - GRUP 09 Mallorca Català Pendent
(10) - GRUP 10 Mallorca Català Pendent
(11) - GRUP 11 Mallorca Català Pendent
(12) - GRUP 12 Mallorca Català Pendent
(13) - GRUP 13 Mallorca Català Pendent
(14) - GRUP 14 Mallorca Català Pendent
(15) - GRUP 15 Mallorca Català Pendent
(16) - GRUP 16 Mallorca Català Pendent
(17) - GRUP 17 Mallorca Català Pendent
(19) - GRUP 19 Mallorca Català Pendent
(20) - GRUP 20 Mallorca Català Pendent
(21) - GRUP 21 Mallorca Català Pendent
(22) - GRUP 22 Mallorca Català Pendent
(23) - GRUP 23 Mallorca Català Pendent
(24) - GRUP 24 Mallorca Català Pendent
(25) - GRUP 25 Mallorca Català Pendent
(26) - GRUP 26 Mallorca Català Pendent
(27) - GRUP 27 Mallorca Català Pendent
(28) - GRUP 28 Mallorca Català Pendent
(29) - GRUP 29 Mallorca Català Pendent
(30) - GRUP 30 Mallorca Català Pendent
(31) - GRUP 31 Mallorca Català Pendent
(32) - GRUP 32 Mallorca Català Pendent
(33) - GRUP 33 Mallorca Català Pendent
(34) - GRUP 34 Mallorca Català Pendent
(35) - GRUP 35 Mallorca Català Pendent
(36) - GRUP 36 Mallorca Català Pendent
(37) - GRUP 37 Mallorca Català Pendent
(38) - GRUP 38 Mallorca Català Pendent
(39) - GRUP 39 Mallorca Català Pendent
(40) - GRUP 40 Mallorca Català Pendent
(41) - GRUP 41 Mallorca Català Pendent
(42) - GRUP 42 Mallorca Català Pendent
(43) - GRUP 43 Mallorca Català Pendent
(44) - GRUP 44 Mallorca Català Pendent
(45) - GRUP 45 Mallorca Català Pendent
(46) - GRUP 46 Mallorca Català Pendent
(47) - GRUP 47 Mallorca Català Pendent
(48) - GRUP 48 Mallorca Català Pendent
(49) - GRUP 49 Mallorca Català Pendent
(50) - GRUP 50 Mallorca Català Pendent
  • GEDP
  • GEP2
(51) - GRUP 51 Mallorca Català Pendent
  • GEDP
  • GEP2
(52) - GRUP 52 Mallorca Català Pendent
  • GEDP
  • GEP2

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GEDP Grau d'Educació Primària (Pla 2009)
GEP2 Grau d'Educació Primària (Pla 2013)