21222. Treball de Fi de Grau d'Empresa a l'any acadèmic 2013-14

Informació sobre els grups de l'assignatura

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
(1) - GRUP 01 TFG GADE (PALMA) (__ ALUMNES) Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
 • GADE
(2) - GRUP 02 TFG GADE (PALMA) (5 ALUMNES) Mallorca Pendent
 • GADE
(3) - GRUP 03 TFG GADE (PALMA) (6 ALUMNES) Mallorca Pendent
 • GADE
(4) - GRUP 04 TFG GADE (PALMA) (4 ALUMNES) Mallorca Pendent
 • GADE
(5) - GRUP 05 TFG GADE (PALMA) (11 ALUMNES) Mallorca Pendent
 • GADE
(6) - GRUP 06 TFG GADE (PALMA) (3 ALUMNES) Mallorca Pendent
 • GADE
(7) - GRUP 07 TFG GADE (PALMA) (1 ALUMNE) Mallorca Pendent
 • GADE
(8) - GRUP 08 TFG GADE (PALMA) (6 ALUMNES) Mallorca Pendent
 • GADE
(9) - GRUP 09 TFG GADE (PALMA) (8 ALUMNES) Mallorca Pendent
 • GADE
(10) - GRUP 10 TFG GADE (PALMA) (4 ALUMNES) Mallorca Pendent
 • GADE
(11) - GRUP 11 TFG GADE (PALMA) (5 ALUMNES) Mallorca Pendent
 • GADE
(12) - GRUP 12 TFG GADE (PALMA) (4 ALUMNES) Mallorca Pendent
 • GADE
(13) - GRUP 13 TFG GADE (PALMA) (2 ALUMNES) Mallorca Pendent
 • GADE
(14) - GRUP 14 TFG GADE (PALMA) (2 ALUMNES) Mallorca Pendent
 • GADE
(15) - GRUP 15 TFG GADE (PALMA) (5 ALUMNES) Mallorca Pendent
 • GADE
(16) - GRUP 16 TFG GADE (PALMA) (2 ALUMNES) Mallorca Pendent
 • GADE
(17) - GRUP 17 TFG GADE (PALMA) (6 ALUMNES) Mallorca Pendent
 • GADE
(18) - GRUP 18 TFG GADE (PALMA) (3 ALUMNES) Mallorca Pendent
 • GADE
(19) - GRUP 19 TFG GADE (PALMA) (1 ALUMNE) Mallorca Pendent
 • GADE
(20) - GRUP 20 TFG GADE (PALMA) (7 ALUMNES) Mallorca Pendent
 • GADE
(21) - GRUP 21 TFG GADE (PALMA) (5 ALUMNES) Mallorca Pendent
 • GADE
(22) - GRUP 22 TFG GADE (PALMA) (9 ALUMNES) Mallorca Pendent
 • GADE
(23) - GRUP 23 TFG GADE (PALMA) (2 ALUMNES) Mallorca Pendent
 • GADE
(24) - GRUP 24 TFG GADE (PALMA) (10 ALUMNES) Mallorca Pendent
 • GADE
(25) - GRUP 25 TFG GADE (PALMA) (3 ALUMNES) Mallorca Pendent
 • GADE
(26) - GRUP 26 TFG GADE (PALMA) (7 ALUMNES) Mallorca Pendent
 • GADE
(27) - GRUP 27 TFG GADE (PALMA) (9 ALUMNES) Mallorca Pendent
 • GADE
(28) - GRUP 28 TFG GADE (PALMA) (8 ALUMNES) Mallorca Pendent
 • GADE
(29) - GRUP 29 TFG GADE (PALMA) (3 ALUMNES) Mallorca Pendent
 • GADE
(30) - GRUP 30 TFG GADE (PALMA) (1 ALUMNE) Mallorca Pendent
 • GADE
(31) - GRUP 31 TFG GADE (PALMA) (9 ALUMNES) Mallorca Pendent
 • GADE
(32) - GRUP 32 TFG GADE (PALMA) (7 ALUMNES) Mallorca Pendent
 • GADE
(33) - GRUP 33 TFG GADE (PALMA) (1 ALUMNE) Mallorca Pendent
 • GADE
(34) - GRUP 34 TFG GADE (PALMA) (1 ALUMNE) Mallorca Pendent
 • GADE
(35) - GRUP 35 TFG GADE (PALMA) (5 ALUMNES) Mallorca Pendent
 • GADE
(36) - GRUP 36 TFG GADE (PALMA) (10 ALUMNES) Mallorca Pendent
 • GADE
(37) - GRUP 37 TFG GADE (PALMA) (5 ALUMNES) Mallorca Pendent
 • GADE
(38) - GRUP 38 TFG GADE (PALMA) (2 ALUMNES) Mallorca Pendent
 • GADE
(88) - GRUP 88 TFG GADE (MENORCA) (_ ALUMNES) Menorca Català
CA ES EN
guia docent en català
 • GADE
(89) - GRUP 89 TFG GADE (EIVISSA) (_ ALUMNES) Eivissa Català
CA ES EN
guia docent en català
 • GADE

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GADE Grau d'Administració d'Empreses