20607. Introducció a l'Empresa. Any acadèmic 2022-23

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2022-23

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 17 ) - Grup gran 39 Mallorca Català
Català Castellano English
 • GET2
( 18 ) - Grup mitjà M 391 Mallorca Català
Català Castellano English
 • GET2
( 211 ) - Grup mitjà M 501 Mallorca Anglès
Català Castellano English
 • GADE
( 2531 ) - Grup gran 37 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GET2
( 2532 ) - Grup mitjà M 371 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GET2
( 5063 ) - Grup mitjà M 572 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 6768 ) - Grup gran 54 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 6769 ) - Grup mitjà M 541 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 7682 ) - Grup gran 44 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GRL2
( 8452 ) - Grup gran 51 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 8453 ) - Grup mitjà M 512 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 8454 ) - Grup mitjà M 511 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 8455 ) - Grup gran 52 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
 • GMA2
( 8456 ) - Grup mitjà M 521 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 8458 ) - Grup gran 53 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 8597 ) - Grup gran 21 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GECO
( 8599 ) - Grup gran 22 Mallorca Català
Català Castellano English
 • GECO
( 8601 ) - Grup mitjà M 221 Mallorca Català
Català Castellano English
 • GECO
( 11146 ) - Grup mitjà M 91 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GMA2
( 12020 ) - Grup gran 34 Mallorca Anglès
Català Castellano English
 • GATU
( 12021 ) - Grup mitjà M 341 Mallorca Anglès
Català Castellano English
 • GATU
( 12083 ) - Grup mitjà M 531 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 12092 ) - Grup gran 57 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
 • GMA2
( 12093 ) - Grup mitjà M 571 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
 • GMA2
( 12094 ) - Grup mitjà M 211 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GECO
( 12098 ) - Grup gran 50 Mallorca Anglès
Català Castellano English
 • GADE
( 12926 ) - Grup gran 59 Eivissa Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 12929 ) - Grup mitjà M 591 Eivissa Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 12970 ) - Grup gran 58 Menorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 12973 ) - Grup mitjà M 581 Menorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 18396 ) - Grup mitjà M 441 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GRL2
( 20049 ) - Grup gran 10 Mallorca Anglès
Català Castellano English
 • GTUR
( 20050 ) - Grup mitjà M 101 Mallorca Anglès
Català Castellano English
 • GTUR
( 20051 ) - Grup gran 11 Mallorca Anglès
Català Castellano English
 • GTUR
( 20054 ) - Grup mitjà M 111 Mallorca Anglès
Català Castellano English
 • GTUR
( 20055 ) - Grup gran 12 Mallorca Anglès
Català Castellano English
 • GTUR
( 20056 ) - Grup mitjà M 121 Mallorca Anglès
Català Castellano English
 • GTUR
( 20057 ) - Grup gran 13 Mallorca Anglès
Català Castellano English
 • GTUR
( 20058 ) - Grup mitjà M 131 Mallorca Anglès
Català Castellano English
 • GTUR
( 27135 ) - Grup gran 9 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GMA2
( 27248 ) - Grup gran 20 Mallorca Anglès
Català Castellano English
 • GECO
( 27249 ) - Grup mitjà M 201 Mallorca Anglès
Català Castellano English
 • GECO
( 28164 ) - Grup mitjà M 212 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GECO
( 30290 ) - Grup gran 16 Menorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 31031 ) - Grup mitjà M 161 Menorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 32881 ) - Grup mitjà M 522 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GADE Grau d'Administració d'Empreses
GATU Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme
GECO Grau d'Economia
GET2 Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme
GMA2 Grau de Matemàtiques
GRL2 Grau de Relacions Laborals
GTUR Grau de Turisme