20376. Estructures III. Any acadèmic 2022-23

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2022-23

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 21685 ) - Grup mitjà X 611 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GEAM
 • GEED
( 21686 ) - Grup mitjà X 612 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GEAM
 • GEED
( 21788 ) - Grup mitjà X 613 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GEAM
 • GEED
( 21789 ) - Grup mitjà X 614 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GEAM
 • GEED
( 31824 ) - Grup gran 6 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GEAM
 • GEED
( 32728 ) - Grup mitjà M 61 Mallorca Català
Català Castellano English
 • GEAM
 • GEED

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GEAM Grau d'Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural
GEED Grau d'Edificació