Escola Politècnica Superior

Física

Destinataris: Exclusivament l’alumnat de l’Escola Politècnica Superior.

Objectius: Revisió dels conceptes bàsics de segon de batxillerat establint un pont amb l’assignatura de Física del primer curs dels graus.

Professorat: Bartomeu Alorda i Rubén Santamarta. Professors del Departament de Física de la UIB.

Dates: del 12 al 23 de setembre de 2016.

Horari: de 10.30 a 12.30 hores

Lloc: Aula 1 de l'edifici Anselm Turmeda

Durada: 20 hores

Nombre d'alumnes: 45

Preu: 60 euros.

Programa

Matrícula

Matemàtiques

Destinataris: Exclusivament l’alumnat de l’Escola Politècnica Superior.

Objectius: Revisió dels conceptes bàsics de segon de batxillerat establint un pont amb l’assignatura de Matemàtiques del primer curs dels graus.

Professorat: Catalina Vich i Joan Carles Pons Mayol. Professors del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la UIB.

Dates: del 12 al 23 de setembre de 2016.

Horari: de les 8.30 a les 10.30 hores.

Lloc: Aula 1 de l'edifici Anselm Turmeda

Durada: 20 hores

Nombre d'alumnes: 90

Preu: 60 euros.

Programa

Matrícula

Dibuix Tècnic

Destinataris: Alumnes que es preparen per cursar les assignatures d’Expressió Gràfica i Dibuix Tècnic.

Objectius:

1. Millorar l’educació de la visió espacial

2. Familiaritzar-se amb el metallenguatge gràfic

3. Aconseguir el nivell de coneixement suficient en el camp del Dibuix Tècnic per poder cursar les assignatures d’Expressió Gràfica dels graus d’Edificació i Enginyeria Agroalimentària i del Medi Ambient.

Professorat: Maria Eugènia Oliver Herrero. Professora associada del Departament de Física de la UIB.

Dates: del 12 al 23 de setembre de 2016.

Horari: de les 18.30 a les 20.30 hores.

Lloc: aula 11 de l'Anselm Turmeda

Durada: 20 hores

Nombre d'alumnes: 45

Preu: 60 euros.

Programa

 Matrícula

Electrònica

Destinataris: Alumnes que es preparen per als primers cursos dels graus d’Enginyeria, especialment d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica i Enginyeria Telemàtica, graus en els qual es treballen més els temes relacionats amb l’electrònica.

Objectius: Iniciació als circuits; curs pensat com a preparatori i d’introducció, i que serveixi per proporcionar un nivell adequat als alumnes per accedir als primers cursos dels graus d’Enginyeria, especialment al d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica i al d’Enginyeria Telemàtica, graus en els quals es treballen més els temes relacionats amb l’electrònica.

Professorat: Carola de Benito, professora del Departament de Física de la UIB.

Dates: del 12 al 23 de setembre de 2016.

Horari: de les 10.30 a les 12.30 hores.

Lloc: aula 3 de l'edifici Anselm Turmeda

Durada: 20 hores

Nombre d'alumnes: 45

Preu: 60 euros.

Programa

Matrícula

Química

Destinataris: Exclusivament l’alumnat de l’Escola Politècnica Superior.

Objectius: Revisió dels conceptes bàsics de segon de batxillerat establint un pont amb l’assignatura de Química del primer curs dels graus.

Professorat: Miquel Barceló i David Quiñonero. Professors del Departament de Química de la UIB.

Dates: del 12 al 23 de setembre de 2016.

Horari: de les 12.30 a les 14.30 hores.

Lloc: Aula 1 de l'edifici Anselm Turmeda

Durada: 20 hores

Nombre d'alumnes: 45

Preu: 60 euros.

Programa

Matrícula

Introducció al pensament abstracte

Destinataris: Exclusivament els alumnes de l’Escola Politècnica Superior, especialment els alumnes que inicien el estudis del grau de Matemàtiques

Objectius: Introduir l’alumne en el pensament abstracte matemàtic, per possibilitar una adaptació més suau a les matemàtiques del grau. Es pretén desenvolupar les capacitats per dur a terme raonaments lògics, entendre nous conceptes matemàtics i analitzar i realitzar demostracions, tot familiaritzant-se amb la notació matemàtica pròpia de la disciplina

Professorat: Sebastià Massanet, professor del Departament de Ciències Matemàtiques de la UIB.

Dates: del 12 al 23 de setembre de 2016.

Horari: de 16 a 18 hores.

Lloc: aula 4-A de l'edifici Anselm Turmeda

Durada: 20 hores

Nombre d'alumnes: 45

Preu: 60 euros.

Programa

Matrícula

Reforç de matemàtiques

Termini d’inscripció: fins al 30 de setembre de 2016. - Anul·lat -

Destinataris: Exclusivament els alumnes de l’Escola Politècnica Superior que no han cursat el batxillerat o que l’han cursat però no han fet l’assignatura de Matemàtiques.

Objectius: Cobrir les mancances en matemàtiques que puguin tenir els estudiants de l’EPS que no n’han cursades al batxillerat (en concret l’assignatura de Matemàtiques II), per equiparar les seves condicions amb les dels alumnes que sí que n’han cursades.

Professorat: Marc Carbonell Huguet, professor titular d’universitat. Dept. de Ciències Matemàtiques i Informàtica.

Dates: del 3 d’octubre de 2016 al 23 de gener de 2017. Els dilluns de 15.30 a 17.30 hores

Horari: els dilluns de 15.30 a 17.30 hores.

Lloc: Aula A10 de l'Edifici Anselm Turmeda

Durada: 30 hores

Nombre d'alumnes: 30

Preu: 90 euros.

Programa

Matrícula

Reforç de matemàtiques i física per a Estructures

Termini d’inscripció: fins al 12 d'octubre de 2016. - Anul·lat -

Destinataris: alumnes del grau d’Edificació i de la Menció de Mecanització i Construccions Rurals del grau d’Enginyeria Agroalimentària (especialment els alumnes que tinguin una base matemàtica i física que no els permeti seguir amb facilitat les assignatures d’Estructures).

Objectius: cobrir les mancances en matemàtiques i física que puguin tenir els estudiants de les assignatures d’Estructures dels graus d’Edificació i d’Enginyeria Agroalimentària.

Programa:

Anàlisi dimensional i canvi d'unitats.
Determinació d'angles. Trigonometria de triangles rectangles.
Vectors. Projeccions de vectors sobre eixos cartesians.
Equació de la recta i interpolació lineal.
Resolució d'equacions de primer i segon grau.
Gràfiques de funcions.
Derivades i interpretació física de les derivades.
Integrals indefinides, definides i condicions de contorn.
Interpretació física de les integrals.
Càlcul de reaccions.
Centres de massa.
Moments d'inèrcia.
Sistemes d'equacions lineals.

Professorat: Rubén Santamarta Martínez, professor titular d’universitat. Departament de Física. UIB

Dates: del 13 d’octubre de 2016 al 2 de febrer de 2017                                                 

Horari: els dijous de 12.30 a 14.30 hores

Lloc: A09 de l’edifici Mateu Orfila i Rotger. Campus universitari. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma

Durada: 30 hores (2 hores per setmana durant 15 setmanes)

Nombre d'alumnes: màxim de 24

Preu: 90 euros.