Escoltar

Cursos de preparació per al grau. Any acadèmic 2019-20

Els cursos de Preparació per al Grau (deu en total) estan destinats especialment a alumnes de nou ingrés perquè reforcin els coneixements d’algunes matèries, així com la seva adaptació al context universitari. També s'hi poden inscriure estudiants d'altres nivells que necessiten un reforç en alguns coneixements o habilitats. La realització de cursos de preparació per al grau serà reconeguda mitjançant un certificat d’assistència expedit per la UIB amb el nombre d’hores realitzades.

Trobareu l'oferta de cursos per centres.

Gestió: Servei d'Activitats Culturals.

El Servei d'Activitats Culturals pot anul·lar un curs si no té el nombre mínim d'alumnes requerit.

Cursos 2019-20

(Documentació a presentar: fotocòpia del DNI i resguard de la preinscripció al grau sol·licitat)

Escola Politècnica Superior

Facultat de Ciències

* Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia

Escola Universitària d'Odontologia (ADEMA)

Facultat d'Economia i Empresa

 

Important: Us recordam que la Universitat pot anul·lar un curs si no hi ha el nombre mínim d’alumnes matriculats (segons la normativa interna del Servei d'Activitats Culturals).